Geschiedenis

In oktober 1975 werd het “Jeugdkoor” opgericht, zoals het koor aanvankelijk werd genoemd.

Het doel van het koor was om door middel van zang de inhoud van de Bijbel uit te dragen.

De groep bestond in 1975 uit 19 leden.

Nu staat er een enthousiaste groep die zo’n 30 leden telt.

Het koor staat sinds juni 2016 onder leiding van Mincke Nicolai.

De pianobegeleiding is in handen van Thomas Dekker.